1. DODANIE
1.1 Objednaný tovar sa dodáva na miesto a spôsobom opísaným v kúpnej zmluve.
1.2 Dodacia lehota zahŕňa čas potrebný na odoslanie objednaného tovaru a čas potrebný na jeho dodanie.
1.3 Dodacie lehoty sú uvedené na karte výrobku. Dodacia lehota závisí od kategórie tovaru, druhu dopravy, typu zásielky, adresy príjemcu a zvoleného spôsobu platby.
1.4 Doručenie tovaru sa uskutočňuje poistenou zásielkou prostredníctvom kuriérskej spoločnosti spolupracujúcej s predávajúcim.
1.5. Po odovzdaní tovaru kuriérskej spoločnosti je kupujúci informovaný e-mailom a je mu pridelené číslo zásielky na účely kontroly.
1.6 Náklady na doručenie tovaru sú zahrnuté v cene tovaru.
1.7 Pri doručení je kupujúci povinný posúdiť vonkajší stav zásielky. Zásielka je vždy starostlivo a pevne zabalená do priehľadnej strečovej fólie a zapečatená nelepivými plombami predávajúceho. V prípade roztrhnutia stretch fólie, chýbajúcich nálepiek alebo viditeľných známok prelepenia, mechanického poškodenia kartónov alebo iného zjavného poškodenia je potrebné za prítomnosti kuriéra spísať protokol o odchýlke.
1.8. Odporúčame, aby kupujúci posúdil stav tovaru a jeho súlad s objednávkou v čase doručenia kuriérom a v jeho prítomnosti. V prípade zistenia vady alebo poškodenia tovaru odporúčame spísať v prítomnosti kuriéra protokol o zistení vady (kuriér musí mať kópiu protokolu), ktorý bude obsahovať presný popis poškodenia, a následne o tejto skutočnosti informovať predávajúceho. Ak je tovar poškodený, postupujte podľa reklamačného poriadku opísaného v časti "Reklamácie a vrátenie tovaru".
1.9 Náklady na doručenie závisia od celkového objemu a hmotnosti objednaného tovaru a je možné ich zistiť pri zadávaní objednávky a v súhrne objednávky.
1.10 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný potvrdiť prevzatie tovaru. Od tohto momentu sa tovar stáva vlastníctvom kupujúceho.
1.11 Dodanie tovaru sa uskutočňuje len na území Slovenskej republiky..