1. PLATBA


Po potvrdení prijatia objednávky na realizáciu je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu.

1.1 V predajni BELINI je možné platiť nasledujúcimi spôsobmi:

a) Elektronické platby - v procese uskutočňovania elektronických platieb si môžete vybrať banku alebo poskytovateľa platieb, u ktorého chcete platiť za tovar alebo služby.

b) Prevodom na bankový účet Predávajúceho - prevodom peňazí priamo na osobný účet týkajúci sa konkrétnej objednávky, číslo bankového účtu BELINI. Kupujúcemu pri použití tohto spôsobu platby nevznikajú žiadne dodatočné náklady. S realizáciou objednávky sa začína ihneď po pripísaní platby na bankový účet Predávajúceho;

c) Na dobierku - pri zvolení tohto spôsobu je Kupujúcemu dodatočne účtovaná paušálna cena za dobierku, ktorá je uvedená v košíku pri zadávaní objednávky. S realizáciou objednávky sa začína ihneď po tom, čo Predávajúci potvrdí prijatie objednávky na realizáciu; tento spôsob platby nie je možný, ak celková cena objednaného tovaru bez dane (netto) presiahne 3 500 EUR. V prípade prekročenia vyššie uvedenej sumy môže Predávajúci požadovať čiastočnú úhradu nad limitnú sumu;

d) platba v splátkach; Realizácia objednávky sa začína ihneď po konečnom prijatí žiadosti o splátky inštitúciou, ktorou je tovar financovaný.

e) Platba platobnými kartami. Kupujúcemu je dodatočne účtovaný paušálny poplatok za službu platobnej karty, ktorý sa objaví v košíku pri zadávaní objednávky.

– Subjektom poskytujúcim online platobné služby v oblasti platieb kartou je PayU

– Platiť je možné týmito platobnými kartami: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

- v prípade potreby vrátenia finančných prostriedkov za transakciu uskutočnenú zákazníkom platobnou kartou, Predávajúci vráti peniaze na bankový účet priradený k platobnej karte Kupujúceho

– Doba spracovania objednávky sa počíta od momentu získania kladnej autorizácie platby

  1. f) Kupujúci je povinný zaplatiť konečnú cenu, ktorá je výsledkom kúpnej ceny tovaru plus náklady na dopravu a prípadne náklady na iné výhody, ktoré si kupujúci zakúpi spolu s tovarom.