Reklamácie

1.Ak Spotrebiteľ po prevode práva vlastníctva tovaru na seba zistí, že tovar má fyzické vady,  môže podľa vlastného uváženia:

a) využiť záručný servis priamo v službách uvedených Ručiteľom alebo uskutočniť reklamačné konanie v rámci záruky prostredníctvom Predávajúceho (platí pre tovar, na ktorý sa vzťahuje záruka)

b) uplatniť u Predávajúceho reklamáciu v rámci záruky za vady (právny základ - Občiansky zákonník).

c) V oboch prípadoch by sa mala Protistrana obrátiť na reklamačné oddelenie Predávajúceho na adrese reklamacie@belininabytok.sk s informáciou, ktorú cestu si zvolil a určiť ďalší algoritmus postupu. Ak je zvolená reklamácia v rámci záruky na vady,  mala by Protistrana  uviesť, aká je podľa jej názoru vada tovaru, kedy bola zistená, čo od Predávajúceho požaduje. Spolu s reklamovaným tovarom je potrebné predávajúcemu zaslať aj sadu príslušenstva priloženú k tovaru a v prípade využitia záručných služieb prostredníctvom Predávajúceho aj vyplnený záručný list.

2. Predávajúci informuje Protistranu o spôsobe vybavenia jeho reklamácie. Ak reklamácia adresovaná Predávajúcemu nebude uznaná, svoje rozhodnutie odôvodní.

3. Predávajúci zodpovedá zo záruky za vady, len ak sa vada zistí do jedného roka od doručenia tovaru Protistrane (§ 568 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

4. V prípade, že Protistrana nesúhlasí s rozhodnutím Predávajúceho o odmietnutí prejednania reklamácie, Protistrana môže vec postúpiť na riešenie príslušnému súdu

5. V prípade nákupov jednotlivých kusov nábytku a prvkov rovnakých systémových kolekcií, Belini neručí za farebnú opakovateľnosť čiel, korpusov a vrchných dielov / to platí pre predné časti nábytku, korpusy a vrchné diely z dosky ako aj farebného skla / a prvky vyrobené z prírodných a technologicky spracovaných materiálov, ako sú drevo, kameň, koža, oceľové a hliníkové prvky prírodnej farby ako aj lakované, maľované a pod. Variabilita odtieňov súvisí s rôznymi technologickými a výrobnými šaržami, vizuálnou jedinečnosťou prírodných prvkov a komerčnými zmenami zavedenými Výrobcami komponentov, na ktoré Belini nemá žiadny vplyv. Spracované nábytkové materiály zložené z mnohých komponentov, ako sú nábytkové dosky, HDF dosky, nábytkové čelá, špongie, peny, gumené prvky a pod., majú svoju rozmerovú technologickú toleranciu v súlade s normami výrobcov. Na to treba pamätať najmä pri montáži nábytkových skriniek, korpusov a následne celých nábytkových zostáv. Rozmery jednotlivých komponentov nábytku a napokon aj celého nábytku sa môžu +/- líšiť od rozmerov uvedených na technických výkresoch firmy Belini. Čím viac komponentov je súčasťou nábytku, tým viac sa môže lineárny rozmer líšiť od rozmeru z technického výkresu. Preto je potrebné venovať osobitnú pozornosť všetkým druhom stavebných rozmerov v miestnostiach / výklenky, priečky alebo finálne steny / a nakoniec montované prvky korunujúce nábytkové zostavy / kuchynské dosky, doplnkové dekoračné a dokončovacie prvky /. Tieto rozdiely nie sú podkladom pre reklamáciu, ale vyplývajú len zo špecifickosti vyššie opísaného materiálu.

6. V prípade stiahnutia daného zariadenia alebo nábytku výrobcom z distribúcie, Belini ponúkne tovar rovnocennej technickej a estetickej hodnoty za cenu, ktorá nie je nižšia ako cena stiahnutého tovaru.

7. Ak reklamáciu podá Protistrana, Predávajúci má 14 pracovných dní na jej posúdenie