Zelený ekologický štandard

eco_standard
⇒ Najvyššia pozornosť venovaná EKOLÓGII a BEZPEČNOSTI SPOTREBITEĽA. ⇒ Belini má všetky ekologické certifikáty dostupné na trhoch Európskej únie. ⇒ Certifikát FSC o ekologickom pôvode dreva použitého na výrobu nábytkových dosiek, ktoré používa spoločnosť Belini. ⇒ Certifikát Green Angel na kvalitu a zdravotnú nezávadnosť nábytkových dosiek používaných spoločnosťou Belini. ⇒ Certifikát Low Emission o najnižších /50 %/ emisiách formaldehydu na svete z nábytkových dosiek používaných spoločnosťou Belini.